Tuyển dụng

Kế toán trưởng

Hình thức

1

Số lượng

1

Cấp bậc

2

Mức lương

3

Bằng cấp

6

Kinh nghiệm

2

ỨNG TUYỂN Chia sẻ

Mô tả công việc
  1. Thiết lập, quản lý và kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kế toán trong hoạt động của Công ty 
  2. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định
  3. Tính giá thành và theo dõi các khoản chi phí liên quan sản xuất
  4. Lưu trữ và bảo quản các chứng từ kế toán, cung cấp số liệu cho Tổng Giám Đốc và các Trưởng Phòng khi có yêu cầu
  5. ​​Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra theo yêu cầu
Yêu cầu công việc

- Có chứng chỉ kế toán trưởng

- Đã có kinh nghiệm 2 năm vị trí kế toán trưởng

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán/ tài chính/ kiểm toán

- Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về sổ sách kế toán

Ứng tuyển ngay