Tuyển dụng

Nhân viên kế toán

Hình thức

Nhân viên chính thức

Số lượng

2

Cấp bậc

Quản lý

Mức lương

Thỏa thuận

Bằng cấp

Đại học

Kinh nghiệm

2 năm

Hạn nhận hồ sơ

2021-12-31

ỨNG TUYỂN Chia sẻ

Mô tả công việc
  • Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.
  • Ghi chép các nghiệp vụ tài chính.
  • Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại.
  • Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính.
  • Xây dựng, triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi.
  • Nghiên cứu, diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán – tài chính.
  • Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức.
  • Tham gia các khóa đào tạo, đọc các sách báo chuyên ngành, duy trì các mối quan hệ và tham gia các tổ chức nghiệp vụ để cập nhật kiến thức ngành.
  • Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.
Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê, Ngân hàng,…

Có một hay nhiều năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên kế toán hoặc các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo MS Office.

Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và có năng lực nghiệp vụ kế toán.

Có khả năng tự tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Ứng tuyển ngay